Ring oss

Ring oss om du vill skrota din bil eller beställa hämtning.

Boka hämtning

Boka hämtning via vårt kontaktformulär.

Skrota din bil

För mer information om att skrota din bil i Göteborg och närområde eller för att beställa gratis hämtning ring oss på Tel: 031- 330 11 20 eller kontakta oss via email.

Kompletta* bilar som rullar hämtas GRATIS i närområdet runt Göteborg.
*Alla delar skall finnas kvar på bilen men behöver ej vara fungerande för att vara kostnadsfritt.

Alla Bilar med en totalvikt under 3.500 kg, oavsett årsmodell, betalar vi för om ni lämnar in dom själva. Ej kompletta bilar lämnas in gratis hos oss. För aktuellt pris ring oss eller kontanta oss via email.

Inga skrotningspremier finns att tillgå.

Mottagningsbevis

När du kommer med bilen skall du ha med dig det senast utfärdade registreringsbeviset del 2 (gula delen) och legitimation för att skrota din bil. Om du inte står som ägare på bilen måste registreringsbeviset vara undertecknat av ägaren eller så ska du ha med dig en fullmakt från ägaren på att du har tillåtelse att skrota bilen.

När du lämnar bilen får den inte innehålla hushållsavfall och annat skräp som inte tillhör bilen. För sopor debiteras 500 kr. Delar som tillhör bilen får givetvis
lämnas kvar i bilen.

När en bil lämnas in för skrotning övergår äganderätten till mottagaren/auktoriserad bilskrotare (Nya Angereds Bildelar AB). Denne utfärdar ett mottagningsbevis, d.v.s. ett bevis på att bilen mottagits för skrotning, som skickas in till Transportstyrelsen, detta gör elektroniskt. När ett mottagningsbevis har registrerats hos Transportstyrelsen, är fordonet “avställt inför skrotning” och kan inte tas i trafik igen. Transportstyrelsen betalar då ut eventuell ersättning samt innestående fordonsskatt till dig.

Frågor beträffande anmälning om avregistrering eller mottagningsbeviset kan ställas till Transportstyrelsen på telefonnumme 0771-14 15 16 eller via Transportstyrelsens hemsida.

Skrotningsintyg

När du vill skrota din bil ser vi till att bilen tas om hand och återvinns på ett miljömässigt riktigt sätt. När bilen tömts på oljor, drivmedel m.m. utfärdas ett skrotningsintyg som skickas in till Transportstyrelsen, detta görs elektroniskt. Skrotningsintyg får endast utfärdas av en auktoriserad bilskrotare. När ett fullständigt skrotningsintyg inkommer till Transportstyrelsen avregistreras bilen.

Det enda du som bilägare behöver tänka på efter att bilen är lämnad hos oss är att flytta din bilförsäkring om du vill det, annars blir den vilande eller sägs upp.

Nya regler för skrotning av bilar

Från och med den 1 juni 2007 började nya regler för skrotning av uttjänta bilar att gälla.
Systemet med skrotningsavgifter och -premier togs bort och bilskrotningsfonden avvecklades. Systemet ersattes med ett utökat producentansvar för tillverkare och importörer. Läs mer nedan om producentansvaret.

Producentansvar för tillverkare och importörer

Producentansvaret omfattar fordon med en totalvikt upp till 3 500 kg. Producentansvaret innebär att bilägaren kan lämna en bil kostnadsfritt för skrotning till producentens mottagningsställe. Producenten får dock begära en skälig ersättning om bilen saknar väsentliga delar som till exempel motor, växellåda eller katalysator.

Bilägaren ska få information av producenterna och kommunerna om sin rätt att kostnadsfritt lämna sin bil till ett mottagningsställe, d.v.s. en plats som producenterna utsett för att ta emot skrotbilar. I dagsläget är det enbart bilskrotare som tar emot dessa. Bilägaren ska även informeras om vikten av att en uttjänt bil tas om hand på ett från miljösynpunkt godtagbart sätt. Övergivna bilar och bilar som inte förvaras på rätt sätt kan börja rosta och på sikt läcka miljöfarliga ämnen. Enligt miljöbalken är det förbjudet att skräpa ned utomhus eller orsaka att ämnen släpps ut som medför eller kan medföra förorening i mark eller vatten. Bilägare har därför ett ansvar för att förvara sin bil på ett riktigt sätt eller lämna in den för skrotning.

Producenterna är skyldiga att ordna mottagningsställen med god tillgänglighet och geografisk täckning. Bilägaren ska som huvudregel kunna lämna en skrotbil inom ett avstånd om 50 km eller inom samma kommun.

Välkommen

In till oss för att skrota din bil i Nya Angereds Bildelar AB en miljöcertifierad, autoriserad bilskrot/bildemontering här i Göteborg. Ring eller mejla oss för aktuellt pris eller gratis hämtning av din bil i Göteborg eller närområdet.

Scroll to Top