RETUR & GARANTIVILLKOR

OBS!!!

Registreringsnumret är ingen garanti för att delarna passar. Inom samma modellserie kan bilarna skilja sig avsevärt, bl.a beroende på utrustning, fabrik och årsmodell.

Funktionsgaranti

Garanti gäller mot uppvisande av kvitto och med följande villkor, 30 dagar på alla delar förutom EL-Detaljer. Medföljande komponenter vid köp av motor eller liknande vara, exempelvis bränsleförsörjning, koppling, tändsystem, avgasrening, grenrör etc. omfattas ej av bytesrätten. Funktionsgarantin omfattar endast delar levererade från vårt lager. I övriga fall gäller vår underleverantörs garantivillkor. Kundens monterings och demonterings kostnader ersättes ej, vi ersätter ej resekostnader eller andra kostnader som eventuellt fel åsamkat. Garanti gäller ej för delar som används i tävlingsverksamhet.
OBS! Delen ska vara fackmannamässigt monterad för att garanti ska gälla.

Ångerätt

Meddelande om utövande av ångerrätten skall ske per brev, mail eller telefon till följande adress:

Nya Angereds Bildelar AB
Storås Industrigatan 17
424 69 Angered
Nyabildelar@Hotmail.com
031-3301120

inom 14 dagar från det att varan levererades. Tänk på att du att du måste lösa ut varan innan du returnerar den. För outlösta paket debiteras frakten + returfrakten och en hanteringskostnad (20% av detaljpriset). Vid utövande av ångerrätten uttages en hanteringsavgift på 20 % av detaljpriset dock lägst 100 kr. Utövande av ångerrätten kräver att varan är i väsentligen oförändrat skick. Isärtagna eller på annat sätt bearbetade varor samt delar under 200 kr återtages ej. Elektronikdetaljer återtages ej. Ångerrätt gäller inte för en vara som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas.
RETUR AV VAROR
Innan varan skickas i retur ska du som kund kontakta oss via brev, mail eller telefon, varan skall lämnas eller skickas till:

Nya Angereds Bildelar AB
Storås Industrigatan 17
424 69 Angered
Nyabildelar@Hotmail.com
031-3301120

När en vara returneras till oss får Du som kund bekosta en eventuell returavgift samt returfrakt. För garantiärenden eller av oss fellevererade varor står vi för frakten
Vid samtliga returer måste kopia på följesedel, faktura eller kontantnota bifogas, även vår retursedel måste vara ifylld och bifogad. För returer som saknar bifogad dokumentation ansvarar Nya Angereds Bildelar AB inte längre än 5 arbetsdagar. Därefter kan inte avsändaren göra ersättningsanspråk på returnerad vara.
Varan ska återsändas med samma fraktsätt som vid leveransen från oss, INTE MOT LÖSEN. Varan ska paketeras väl.

Returen är godkänd först när vi kontrollerat varan. Senast 30 dagar efter det att Nya Angereds Bildelar AB tagit emot den returnerade varan återbetalas priset för varan exklusive eventuell returavgift och transportkostnad.

Transportskador Synliga fel på emballage/varan ska OMGÅENDE anmälas till utlämnaren. Vid skadat gods ska du som kund anmäla detta till transportören. Emballage måste sparas och finnas tillgängligt för besiktning av transportören, annars godtas inte reklamation av transportskada. Nya Angereds Bildelar AB tar inte på sig ansvar för transportskador utan alla transportskador regleras av respektive transportföretag.

EJ UTLÖST GODS

För outlösta paket debiteras frakten + returfrakten och en hanteringskostnad (20% av detaljpriset).

Scroll to Top