Miljöpolicy

Nya Angereds Bildelar AB skall alltid sträva efter att bli bättre inom miljöområdet.
Detta innebär att företaget skall arbeta efter följande principer:

⦁ Vi skall sträva efter att minimera, farliga utsläpp som kan skada vatten, mark och luft.

⦁ Vi skall sträva efter att minimera företagets avfallsproduktion.

⦁ Vi skall hantera bilar och restprodukter från dessa, på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

⦁ Vi skall minimera miljö, hälso- och säkerhetsrisker för våra medarbetare och den kommun där vi verkar.

⦁ Vi skall sörja för att ägare och medarbetare utbildas inom miljö och kvalitetsfrågor i nödvändig omfattning.

⦁ Vi väljer leverantörer och underentreprenörer som bedriver sin verksamhet på ett miljö- och lag-riktigt sätt.

⦁ Vi har som målsättning att genom effektiv demontering och försäljning av demonterade delar öka återvinnings/återanvändning-graden av våra demonterade bilar, samt genom noggrann kontroll säkerställa kvaliteten på delarna som säljs.

⦁ Vi skall ha ordnade förhållanden inför kunder, leverantörer och myndigheter.

⦁ Vi skall som minst följa miljölagar, förordningar och de krav som föreskrivs för vår verksamhet/bransch.

⦁ Vi har för avsikt att leva upp till ovanstående principer genom att arbeta aktivt med
miljö, kvalitet och säkerhet.

Kvalitetspolicy

⦁ Hanteringen av bilar och delar skall utföras på sådant sätt att demonterade detaljer kan återanvändas av kunderna, eller återvinnas.

⦁ Hantering av delar i lager skall ske på ett sådant sätt att kvaliteten förblir bra i vår hantering.

⦁ Vi arbetar med ständiga förbättringar.

⦁ Kunderna skall känna sig trygga genom att samarbetet med oss

⦁ Vi har som målsättning att genom effektiv demontering och försäljning av demonterade delar öka återvinnings/återanvändning-graden av våra demonterade bilar, samt genom noggrann kontroll säkerställa kvaliteten på delarna som säljs.

Scroll to Top